Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viarefuge refuge
5923 7042 500

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner viafajnychnielubie fajnychnielubie

April 20 2017

2193 4341 500

1972projects:

CRONACA DI UN AMORE: Ferdinando Sarmi and Lucia Bose in Michelangelo Antonioni’s 1950 debut

http;//www.1972projects.blogspot.com

Reposted fromLittleJack LittleJack viarefuge refuge
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viaottopilotto ottopilotto
Jednym słowem sczepiliśmy się się niewidzialną nicią dwuznacznego porozumienia, z którego nic nie wyniknie, ale które pomaga znosić wzajemną obecność.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
1921 0247
Posłuchaj, jak mi prędko bije Twoje serce.
— Wisława Szymborska
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

April 10 2017

9395 1794 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakiks kiks
(...) Ona powtarzałaby: nie wolno, nie trzeba, nie można, a ja szeptałbym zaschłymi wargami: chcę cię zobaczyć, tylko zobaczyć, całą, prawdziwą, a potem mogę umrzeć, umrzeć na zawsze i nigdy nie zmartwychwstać.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty

April 08 2017

2768 49d5 500
9980 d916

April 07 2017

4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
3719 a9c1 500
Reposted frompffft pffft viatoffifee toffifee
2496 724a 500

partofmypersonality:

Halina Poświatowska

April 06 2017

7666 7a57 500
Reposted from009 009 viaKACHA KACHA
0347 b6ef 500

niestworzonehistorie:

Poznań, ul. Dziadoszańska

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaKACHA KACHA
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialubiew0 lubiew0

April 04 2017

9468 8e13
Reposted fromwowimtired wowimtired viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl