Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

“ Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem ”

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromNajada Najada viacytaty cytaty

February 22 2017

3254 bf90
shit.
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viasmokeshe smokeshe

February 21 2017

and you are home
2840 07d4 500
Reposted fromterriblelove terriblelove viatoffifee toffifee

In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer.

And that makes me happy. For it says that no matter how hard the world pushes against me, within me, there’s something stronger—something better, pushing right back.

Albert Camus, from The Stranger (Vintage International, 1989)
Reposted fromink ink viaAmericanlover Americanlover
0974 3e5b

Jeżeli


A jeżeli nic? A jeżeli nie?
Trułem ja się myślą złudną,
Tobą jasną, Tobą cudną, 
I zatruty śnię:
A jeżeli nie?
No to... trudno.
A jeżeli coś? A jeżeli tak?
Rozgołębią się zorze,
Ogniem cały świat zagorze,
Jak czerwony mak,
Bo jeżeli tak,
No to... - Boże!!

Julian Tuwim
5597 bbe5 500
Reposted fromPitch Pitch viasatyra satyra

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viaAmericanlover Americanlover
6308 082c
Reposted fromchrispratt chrispratt viasatyra satyra
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viairmelin irmelin
3456 5c42
Reposted fromrisky risky viairmelin irmelin
7979 d996
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
0726 de02
Reposted fromlaluna laluna viaAmericanlover Americanlover
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
Reposted frommslexi mslexi viacytaty cytaty
4696 1386
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapeasorela peasorela
Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś, kogo nie znał. Czuł się jeszcze bardziej zmęczony niż wtedy, kiedy kładł się spać, a tu tymczasem nastawał już nowy dzień, który będzie trwał do wieczora, a potem przyjdzie następny i jeszcze następny i ten znów będzie taki sam jak wszystkie dni w życiu Paszczaka.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted byparadiso paradiso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl