Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2016

1067 e16f
Reposted fromlambadada lambadada viatove tove
2931 e3d2 500
Reposted fromkaiee kaiee viaunmadebeds unmadebeds
Nie można mieć jednego serca do nienawiści, a drugiego – do miłości. Człowiek ma jedno, więc zawsze myślałam o tym, jak to serce ocalić
— Swietłana Aleksijewicz, "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety", 2010
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty

November 30 2016

5780 3318 500
Miłością jest, że ty jesteś tym nożem, którym ja grzebię w sobie.
— Franz Kafka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunmadebeds unmadebeds
9047 76ea 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunmadebeds unmadebeds
1310 4eab
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunmadebeds unmadebeds

November 24 2016

3628 e836 500

gnossienne:

Pianist Ludovico Einaudi performs in Svalbard in the Arctic Ocean as part of a Greenpeace campaign calling for its protection (x)

- Co najbardziej bolało Cię w tej relacji?
- Jednostronność.
I nie chodzi tutaj o odwzajemnienie uczuć.
Chodzi o wyzbycie się egoizmu, samozapatrzenia w siebie, samozachwytu i okazanie zainteresowania.
Kiedy mówisz "Kocham Cię" to tak jakbyś mówił "Możesz opowiedzieć mi całą swoją historię, a ja i tak nie odejdę".
Kiedy kochasz chcesz wiedzieć o tej osobie wszystko. Chcesz wiedzieć jak wyglądało jej życie bez Ciebie, żeby móc sprawić, by wasze wspólne życie było lepsze.

Byłam w stanie napisać jego biografię zaledwie po paru tygodniach naszej znajomości.

Wiem, że jego szczęśliwą cyfrą jest 9 i, że na ogół przed tą dziewiątą się budzi, bo lubi poranki, a spanie do późnych godzin uważa za stratę czasu.
Wiem, że lubi sam chodzić do kina i wiem jaki jest jego ulubiony film do którego wraca.
Wiem, że książkami wymienia się ze swoją mamą, za to z ojcem dzieli zapatrywania muzyczne.
Wiem ile papierosów pali i, że nie może czasami zasnąć bez czegoś słodkiego.

On nie wie o niektórych moich przyjaciołach, bo skoro ich nie poznał ani nie widział na żadnych zdjęciach po co pytać kto jest ważny.
Myśli, że moim jedynym autorytetem jest Szymborska, a nie wie, że to bez mojej polonistki z gimnazjum nie osiągnęłabym polonistycznego sukcesu.
Moja szczęśliwa liczba to 16 a nie 7, bo 16-tego różnych miesięcy urodziło się najwięcej ważnych dla mnie osób.

I najważniejsze, kiedy ja zaczynam mówić o czymś naprawdę dla mnie ważnym, jeśli jest to związane z jakimiś problemami, on zmienia temat.
Ja nie byłam obojętna na jego potrzeby, których było tysiące.
On nie był w stanie okazać swojego zaangażowania nawet w jednej sytuacji, kiedy naprawdę go potrzebowałam.
Dlatego nie wie jeszcze jednej rzeczy.
Nie zna liczby nocy, które przez niego przepłakałam.

- "Moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz"

5841 f999
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatoffifee toffifee
2981 7e6c
Reposted fromnightmvre nightmvre viahalucine halucine
What twisted people we are. How simple we seem, or at least pretend to be in front of others, and how twisted we are deep down.
— Roberto Bolaño, "2666"
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

November 22 2016

8528 25eb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahajskul hajskul

November 21 2016

1759 e5c7 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viahajskul hajskul
3074 da5c
Reposted fromdimer dimer viahajskul hajskul
Przez długi, bardzo długi czas, wstając z łóżka, wyrażałem życzenie, by w ciągu dnia świat trafił szlag.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapeasorela peasorela
5937 1614 500

Zdzisław Beksiński

November 10 2016

gothqirl:

*organizes life at 3am*

Reposted fromwibblywobblytw wibblywobblytw viatove tove
6489 0b01
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl