Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

3225 f2cd 500
Reposted fromonism onism vianoisetales noisetales
Reposted fromcarfreitag carfreitag viakokoko kokoko
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaAmericanlover Americanlover
7278 9ddc 500

farmingideas:

Sometimes you just have to fix your shoe.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasatyra satyra
9938 5417
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
6479 ea70 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura, Cała jaskrawość
Reposted fromSTYLTE STYLTE viafeatherr featherr
7850 c97e 500
Reposted fromOFFka OFFka viahajskul hajskul
Dlaczego - pytasz mnie -
Śmiałeś się wczoraj,
A dziś masz chmurę na czole?
Przecież wczoraj deszcz padał,
A dziś jest tak piękna pogoda.

- Tak, czasem mam lat cztery,
A czasem cztery tysiące.
— Leopold Staff
Reposted fromplayinglove playinglove vialubiew0 lubiew0

January 15 2017

Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?

- Agnieszka Osiecka

Reposted frommozaiczna mozaiczna viairmelin irmelin

Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.

- John Lennon

Reposted frommozaiczna mozaiczna viaPrzygnebiona Przygnebiona

January 14 2017

7703 38a9 500
Reposted frompablafiorella pablafiorella vianoisetales noisetales
Reposted fromsz sz vianoisetales noisetales
Reposted fromtfu tfu viaPrzygnebiona Przygnebiona
0933 0185
Reposted fromcalifornia-love california-love viahajskul hajskul
3517 1c47
Reposted fromnightmvre nightmvre viaKACHA KACHA
4795 1559
Reposted frompeper peper viaunmadebeds unmadebeds
6155 dd5e 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe vialubiew0 lubiew0
6550 91d8 500
Reposted fromrol rol viaunmadebeds unmadebeds
Czekam, czekam. Przerażająca jest ta ilość miejsca w zatłoczonym życiu, którą dziewczyna potrafi sobie nagle urządzić dla czegoś ważnego. W ciągu paru dni: likwidacja, pacyfikacja, rozepchnięcie. A po co?
— Agnieszka Osiecka
Reposted bytakieniewazne takieniewazne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl