Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

Reposted frombluuu bluuu viakokoko kokoko

June 11 2017

5900 cc0b
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
0665 4eb9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty

June 04 2017

Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
Trafił swój na swego
i dobrze im tak.
No, dobrze im tak, niech się całują,
a przechodniom co do tego?

Trafił swój na swego,
nie obchodzi ich nikt.
Opierunek i wikt
zamienili na poezję u Dantego.

Wyłączyli telefon,
nie poznają znajomych,
tak się cieszą i cieszą,
jakby to był ich pomysł.

Trafił swój na swego,
i dobrze im tak,
i w grudniu śpiewa im ptak,
w oczach tańczy im świat.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

June 02 2017

6362 5e64 500
Simon Garfield, Just My Type: A Book About Fonts
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
6169 7fd5 500
Reposted fromverronique verronique viaMagnolia11 Magnolia11
9671 2907 500

jappy:

Sora Aoi | 蒼井 そら

Reposted fromnudes nudes vialubiew0 lubiew0
9720 684c
Reposted fromkarahippie karahippie viaMagnolia11 Magnolia11

April 23 2017

4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viapassionative passionative
5923 7042 500

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner viafajnychnielubie fajnychnielubie

April 20 2017

2193 4341 500

1972projects:

CRONACA DI UN AMORE: Ferdinando Sarmi and Lucia Bose in Michelangelo Antonioni’s 1950 debut

http;//www.1972projects.blogspot.com

Reposted fromLittleJack LittleJack viapassionative passionative
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viaottopilotto ottopilotto
Jednym słowem sczepiliśmy się się niewidzialną nicią dwuznacznego porozumienia, z którego nic nie wyniknie, ale które pomaga znosić wzajemną obecność.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
1921 0247
Posłuchaj, jak mi prędko bije Twoje serce.
— Wisława Szymborska
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl