Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

4484 2458 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viamyniu myniu
0617 d2c3 500
Reposted fromkalina21 kalina21 viafajnychnielubie fajnychnielubie
Magritte

November 15 2017

1331 ef70 500

lastjedie:

Kit Harington photographed by Shayne Laverdiere

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viathemerigold themerigold
6303 354d 500
Reposted frommart6na mart6na viathemerigold themerigold
7844 f509 500
2601 e2ab
Reposted fromclitoris clitoris viathemerigold themerigold

November 12 2017

1239 a52d 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaeta eta
It’s not ‘natural’ to speak well, eloquently, in an interesting articulate way. People living in groups, families, communes say little—have few verbal means. Eloquence—thinking in words—is a byproduct of solitude, deracination, a heightened painful individuality.
Susan Sontag, As Consciousness is Harnessed to Flesh (via mesogeios)
Reposted fromSuzi Suzi
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapassionative passionative
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viapassionative passionative

November 04 2017

7284 735f

tiredtangerine:

Geraldine Fitzgerald in Three Strangers (1946)

Reposted fromSuzi Suzi
2294 0ac6
Reposted fromchocoway chocoway viapassionative passionative
2722 f4f8
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viahalucine halucine
8688 5039 500

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viahalucine halucine
0526 598a
1847 48d8 500
Reposted fromkimik kimik vialubiew0 lubiew0
9487 e0d0 500
Reposted fromPitch Pitch viapassionative passionative
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...